TELEFOON  06 - 53251849         E-MAIL info@bosware.nl

Home Nieuwe  computers Onderhoud en reparatie Netwerken Contactgegevens

©2023 Bosware Computerservice

Privacy Verklaring

Privacy verklaring


Bosware verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bosware verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacy verklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-  Voor- en achternaam

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact.

-  IP-adres

-  Internetbrowser en apparaat type


Versleutelde verzending

De gegevens die u in het contactformulier (vanaf de website) invult worden versleuteld verzonden naar de server waar de website bosware.nl wordt gehost. De website is hiervoor beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat. Dat deze werkt kun u zien aan het groene slot voor de URL in uw browser. U ziet daar ook in het groen het woord ‘Veilig’ staan. De gegevens worden direct verzonden en lokaal opgeslagen op een computer van Bosware en worden bewaard.

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Bosware verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Service en garantie.

- Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Bosware verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben   voor onze belastingaangifte.

- Verdere verwerking voor het nakomen van de overeenkomst.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Bosware zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

We hanteren deze bewaartermijn in verband met de levensduur van onze producten. Zodoende kunnen we u ook na de garantieperiode voorzien van de beste service m.b.t. onze producten.

 

Delen met anderen
Bosware deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien noodzakelijk een verwerkerovereenkomst om beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

 

Google analytics

Bosware.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bosware te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Bosware heeft hier geen invloed op. 


Beveiliging
Bosware neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bosware.nl. Bosware zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.